U želji da poboljša komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima, organizacija civilnog društva Proaktiv, januara 2013.godine pokrenula je web portal „Moj odbornik” i istoimenu mobilnu aplikaciju.

Web portal „Moj odbornik” i istoimena mobilna aplikacija je mehanizam za direktnu, dvosmernu komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima. Ideja je da ovaj portal postane virtuelna soba za sastanke između građana i odbornika kako bi se pospešila i unapredila komunikacija između njih, u korist obe strane.

Građanima i građankama iz 25 gradova omogućeno je da preko Internet portala "Moj odbornik" kontaktiraju odbornike i da im prijave nepravilnosti i ukažu na probleme iz svoje lokalne zajednice.

"Moj odbornik" je dostupan i preko mobilne aplikacije koja se može preuzeti sa Google Play marketa.

Projekat “Moj odbornik" sprovodi  OCD Proaktiv iz Niša, a podršku u izradi web portala i mobilne aplikacije, su do sada pružili USAID u okviru programa "Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva" Instituta za održive zajednice (ISC), kao i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).