Tutin

Opština

Vladajuća većina

21 Odbornika

Stranka demokratske akcije
21

Opozicija

16 Odbornika

Bošnjačka demokratska zajednica
8
Zajedno za Tutin
7
Slobodni odbornik
1

Vladajuća većina

21 Odbornika

Stranka demokratske akcije (Partija)

21 Odbornika

Moj Odbornik

Amila Dukađinac

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Azra Fazlić

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Bajro Ramović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Elvedin Hazirović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Enisa Demirović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Fadil Hot

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Fatmira Fejzović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Fikreta Tutić

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Haćif Pepić

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Hamid Tutić

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Hivzo Vusljanin

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Husein Jusufović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Jusuf Sinanović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Mehdija Bulić

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Misala Hodović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Muhedin Zilkić

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Mumin Kačapor

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Pajaz Jusufović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Šerif Sadiković

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Vahid Demirović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcije

Moj Odbornik

Zehra Hajrović

Stranka demokratske akcije Stranka demokratske akcijeOpozicija

16 Odbornika

Zajedno za Tutin (Koalicija)

7 Odbornika

Bošnjačka demokratska zajednica (Partija)

8 Odbornika

Moj Odbornik

Atifa Šaljić

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Azra Dreković

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Fadilj Gusinac

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Kenan Dudić

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Safedin Šaćirović

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Smail Alić

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Taip Đondić

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Moj Odbornik

Zaim Redžepović

Bošnjačka demokratska zajednica Bošnjačka demokratska zajednica

Slobodni odbornik (Partija)

1 Odbornika

Moj Odbornik

Sabina Zilkić

Slobodni odbornik