Požega

Opština

Vladajuća većina

28 Odbornika

Izbor za bolju Požegu
14
SPS-PUPS-JS - Požega
9
Ujedinjeni regioni Srbije - Požega
5

Opozicija

24 Odbornika

Pokrenimo Požegu
12
Dveri
4
Demokratska stranka Srbije
4
Preokret - Požega
3
Izbor za bolju Požegu
1

Vladajuća većina

28 OdbornikaOpozicija

24 Odbornika

Pokrenimo Požegu (Koalicija)

12 Odbornika

Preokret - Požega (Koalicija)

3 Odbornika

Izbor za bolju Požegu (Koalicija)

1 Odbornika

Demokratska stranka Srbije (Partija)

4 Odbornika

Moj Odbornik

Dejan Petrović

Demokratska stranka Srbije Demokratska stranka Srbije

Moj Odbornik

Dušan Bojić

Demokratska stranka Srbije Demokratska stranka Srbije

Moj Odbornik

Gordana Vuksanović

Demokratska stranka Srbije Demokratska stranka Srbije

Moj Odbornik

Saša Petrović

Demokratska stranka Srbije Demokratska stranka Srbije

Dveri (Grupa građana)

4 Odbornika