Novi Sad

Grad

Vladajuća većina

42 Odbornika

Pokrenimo Novi Sad
16
Svi za Novi Sad
9
SPS-PUPS-JS-SDPS - Novi Sad
6
Novi Sad odmah
6
Demokratska stranka Srbije
5

Opozicija

36 Odbornika

Izbor za bolji Novi Sad
19
Liga socijaldemokrata Vojvodine
12
Srpska radikalna stranka
5

Vladajuća većina

42 OdbornikaOpozicija

36 Odbornika

Izbor za bolji Novi Sad (Koalicija)

19 Odbornika

Liga socijaldemokrata Vojvodine (Partija)

12 Odbornika

Aleksandra Jerkov

Aleksandra Jerkov

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Jasmina Nikčević

Jasmina Nikčević

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Jovan Grubor

Jovan Grubor

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Kristina Meneši

Kristina Meneši

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Milica Vlaisavljević

Milica Vlaisavljević

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nebojša Mudrinski

Nebojša Mudrinski

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Vezmar

Nenad Vezmar

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nikola Lekić

Nikola Lekić

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Slobodan Zonić

Slobodan Zonić

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Tijana Milošević

Tijana Milošević

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Todor Đermanov

Todor Đermanov

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Zlata Peričin

Zlata Peričin

Liga socijaldemokrata Vojvodine Liga socijaldemokrata Vojvodine

Srpska radikalna stranka (Partija)

5 Odbornika

Đurađ Jakšić

Đurađ Jakšić

Srpska radikalna stranka Srpska radikalna stranka

Ljubomir Jokić

Ljubomir Jokić

Srpska radikalna stranka Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka Srpska radikalna stranka

Negovan Mitković

Negovan Mitković

Srpska radikalna stranka Srpska radikalna stranka

Snežana Mušicki

Snežana Mušicki

Srpska radikalna stranka Srpska radikalna stranka